MODEL INOVATÍVNEHO VZDELÁVANIA V OBLASTI MANAŽÉRSTVA NA TECHNICKÝCH UNIVERZITÁCH
doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.
Ústav zemských zdrojov, Oddelenie manažérstva zemských zdrojov
Park Komenského 19, 040 11 Košice, Slovensko

Abstrakt
Udržateľnosť vzdelávania závisí od strategickej vízie vzdelávania v univerzitnom prostredí zameranej na jednotlivé formy spoločnosti. Strategická vízia vzdelávania na technických univerzitách je orientovaná na znalosti, digitalizáciu, on-line vzdelávanie, inovatívne metódy vzdelávania, všetky formy manažérskej a podnikateľskej vzdelávacej platformy. Hlavným cieľom príspevku bolo vytvorenie modelu vzdelávania na technickej univerzite založeného na synergickom efekte ekonomických predmetov, digitalizácie, všetkých foriem riadenia a inovatívnych didaktických metód so smerovaním k budúcemu vzdelávaniu. V rámci tohto výskumu sme realizovali projekt "Študentské firmy" s využitím digitalizácie, e-learningového prístupu vo vzdelávaní a prepojením všetkých foriem riadenia ako v podnikateľskom prostredí. Výsledky realizovaného projektu zaznamenali prínosy v zlepšení kľúčových kompetencií študentov, mäkkých zručností, sociálnych kompetencií, finančných, ekonomických kompetencií a ich vplyv na úroveň hodnotenia predmetov štúdia. Výstupom projektu bol návrh modelu inžinierskeho vzdelávania na univerzite. Tento model môže byť nástrojom na uskutočnenie zmien vo vzdelávaní na technických univerzitách.

Strany: 65 – 75

Literatúra

 1. Čulková, K., Hrehová,D., Janošková, M.: Business competencies of non-economists’ students in conditions of Slovakian universities, “International scientific conference Economic and Management, Poprad, Slovakia,  150-161, 2017.
 2. Garanin, M.: Implementation of innovations in higher education institutions. Revista on line de politcae gestao educacional, vol. 26(2), 1-9, 2022.
 3. Heaton, S., Siegel, D. S., & Teece, D. J. (2019). Universities and innovation ecosystems: A dynamic capabilities perspective. Industrial and Corporate Change, 28(4), 921-939.
 4. Hitka, M., Kozubikova, L., Potkany, M.: Education and gender based differences in employee motivation. Journal of business economics and management, vol. 19(1), 80-95, 2018.
 5. Hrehová, D., Svitačová, E., Klimková, A.: Vzdelávanie pre komplexné vodcovstvo, “Medzinárodná konferencia Economic and Management, Poprad, Slovakia, 162-170, 2017.
 6. Hrehová, D., Teplická, K.: Harmonization of skills and needs of tme global labour market, “International mulitdisciplinary scientific conference, Albena, Bulgaria, vol. 1, 2016.
 7. Hrehová, D., Teplická, K.: The informational communication technology is a tool of global education, “International scientific conference Globalization and Its socio-economic consequences, vol.74, 06008, 2020.
 8. Hysa, E., Kruja, A., Rehman, N. U., & Laurenti, R. (2020). Circular economy innovation and environmental sustainability impact on economic growth: An integrated model for sustainable development. Sustainability, 12(12), 4831.
 9. Chen, L., Chen, P., & Lin, Z.: Artificial intelligence in education: A review. Ieee Access, 8, 75264-75278, 2020.
 10. Jackson, N. C. (2019). Managing for competency with innovation change in higher education: Examining the pitfalls and pivots of digital transformation. Business Horizons, 62(6), 761-772.
 11. Luo, Y., An, ZQ.: Research on self-learning system with“Internet plus Education“ innovative talents education mode under big data background. Cumputer applications in engineering education, vol.31 (3), 662-675, 2022.
 12. Meyer, M. W., & Norman, D. (2020). Changing design education for the 21st century. She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, 6(1), 13-49.
 13. Oke, A., & Fernandes, F. A. P. Innovations in teaching and learning: Exploring the perceptions of the education sector on the 4th industrial revolution (4IR). Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 6(2), 31, 2020.
 14. Suchek, N., Fernandes, C. I., Kraus, S., Filser, M., & Sjögrén, H. (2021). Innovation and the circular economy: A systematic literature review. Business Strategy and the Environment, 30(8), 3686-3702.
 15. Vakuliuk, T., Novitska, I., Verbovsky, I., Rozhnova, T., Kotsedailo, V.: Management of educational institutions with inclusive education based on innovative technologies. Second international conference on history, theory and methodology of learning, vol.104, p.03008, 2021.
Inovácie v univerzitnom vzdelávaní
Medzinárodné vedecké kolokvium
18. október 2023

AKTUÁLNE TRENDY NA TRHU PRÁCE V KONTEXTE UNIVERZITNÉHO VZDELÁVANIA V SR

Ing. Július Golej, PhD.

APLIKÁCIA INOVATÍVNYCH PRÍSTUPOV VO VZDELÁVANÍ NA UNIVERZITNEJ ÚROVNI

Ing. Júlia Grejtáková
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

PODPORA UPLATNENIA ABSOLVENTOV TECHNICKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL NA TRHU PRÁCE

Doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Ing. Miriam Takáčová

PRESPEKTÍVY A VÝZVY PRE VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE: INTEGRÁCIA EKONÓMIE A MANAŽMENTU NA TECHNICKEJ VYSOKEJ ŠKOLE

Ing. Ivan Katrenčík, PhD., MBA
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.

ZVYŠOVÁNÍ AKTIVITY VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ VE VÝUCE POMOCÍ INOVATIVNÍCH NÁSTROJŮ

Ing. Iva Klementová, Ph.D.
doc. PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc.

AI A JEJ MIESTO VO VZDELÁVANÍ

prof. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
Ing. Roman Brauner, Ph.D., MBA, LL.M
Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D., MBA

MODEL INOVATÍVNEHO VZDELÁVANIA V OBLASTI MANAŽÉRSTVA NA TECHNICKÝCH UNIVERZITÁCH

doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.

IMPLEMENTACE KONCEPTU REGENERATIVNÍHO ROZVOJE DO VÝUKY EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH PŘEDMĚTŮ

Ing. Jan Vávra, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Branská, Ph.D.