Redakčná rada časopisu

Predseda: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD., Slovak University of Technology in Bratislava, SK

Podpredseda: Prof. Elena Shibanova-Roenko, Ph.d. in econ.

Členovia:

 • doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD., Technical University of Košice, SK
 • doc. Ing. Daniela Špirková, PhD., Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, SK
 • doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD., Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, SK
 • Ing. Ivan Katrenčík, PhD., MBA Slovak University of Technology in Bratislava, SK
 • doc. PaeDr. ThDr. Anton Lisník, PhD., Slovak University of Technology in Bratislava, SK
 • Ing. Jana Janíčková, PhD., Matej Bel University, Banská Bystrica, SK
 • Ing. Ján Vávra, Ph.D., University of Pardubice, CZ Ing. Michal Paták, PhD., University of Pardubice, CZ
 • doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD., Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, SK

Vedecká rada časopisu

Predseda: doc. Ing. Jana Kajanová, PhD., Comenius University in Bratislava, Bratislava, SK

Členovia:

 • Prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, SK
 • Prof. Piotr Mazur, PhD, The State School of Higher Education in Chełm, PL
 • doc. Ing. Marek Potkány, PhD., Technical University in Zvolen, SK
 • Prof. Dr. Alois Stutzer, University of Basel, Basel, CH
 • Prof. Ing. Ján Závadský, PhD., Matej Bel University, Banská Bystrica, SK
 • doc. Ing. Katarína Teplická, PhD., Technical University of Košice, SK
 • doc. Ing. Lenka Branská, Ph.D., University of Pardubice, CZ
 • Dr hab. Jacek Strojny, Politechnika Rzeszowska, PL
 • Prof. dr hab. Aleksander Oksanych, Politechnika Świętkrzyska, Kielce University of Technology, PL

Editorský výbor časopisu
Zodpovedný redaktor: Ing. Ivan Katrenčík, PhD.
Grafická a redakčná úprava: Ing. Petra Valiauga
Správca webovej stránky časopisu: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

V časopise sa uplatňuje systém anonymného recenzovania (peer-review) pre overenie vedeckej kvalifikácie článkov, každý príspevok je posudzovaný dvoma nezávislými recenzentmi. Príspevky sú schváľované na publikovanie Vedeckou radou časopisu.


Adresa redakcie
OMCHaPT ÚM STU
Vazovova 5
812 43 Bratislava
e-mail: ivan.katrencik@stuba.sk

Časopis MANEKO vychádza v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie FCHPT STU v Bratislave pri ZSVTS (Zväz slovenských vedecko-technických spoločností)