ZVYŠOVÁNÍ AKTIVITY VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ VE VÝUCE POMOCÍ INOVATIVNÍCH NÁSTROJŮ
Ing. Iva Klementová, Ph.D.
Katedra řízení lidských zdrojů, Ústav podnikové strategie
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice
doc. PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc.
Katedra řízení lidských zdrojů, Ústav podnikové strategie
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice

Abstrakt
Článek se zabývá problematikou zvyšování aktivity vysokoškolských studentů ve výuce pomocí inovativních nástrojů, a to metody Points of You a nástroje Mentimeter. Jako výzkumná metoda byla využita případová studie, přičemž cílovou skupinou byli studenti VŠTE, oboru Řízení lidských zdrojů a to 2.semetr studia, počet studentů 42 (dvě seminární skupiny) a 5.semestr studia, celkový počet studentů 30. Výsledky tohoto výzkumu ukázaly, že při použití těchto inovativních nástrojů a metod dochází ke kladnému vnímání ze strany studentů, jelikož studenti považují takto realizovanou výuku za atraktivní a lépe hodnotí i samotné pedagogy. Zlepšení komunikativních dovedností a kreativity studentů bylo potvrzeno vyučují předmět rovněž na základě porovnání stavu před začátkem využití těchto metod a nástrojů a po jejich aktivním využívání v průběhu semestru. Ukázalo se také, že zajímavá a atraktivní výuka přináší úspěch v podobě lepší průchodnosti studentů daným předmětem, což je cílem každého pedagoga.

Poďakovanie
Tento článek vznikl jako výstup projektu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích – IVSUPS2303 Identification of elements of ethical management and CSR in SMEs.

Strany: 43 – 53

Literatúra

 1. Berg, T., T.A. Oddane a L.I. Lamøy: Teaching Generation Z – Transit to the Google it! YouTube it! - hit? Výuka generace sněhových vloček: nové metody a výzvy: sborník příspěvků z kulatého stolu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica, 2022. ISBN 978-80-245-2452-8.
 2. Dhinakaran, V., P. Partheeban, R. Ramesh, R. Balamurali a R. Dhanagopal, R.: Behavior and characteristic changes of Generation Z Engineering Students. 2020 6th International Conference on Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS), 2020. https://doi.org/10.1109/icaccs48705.2020.9074322
 3. Dimock, M.: Defining Generations: Where Millennials End and Generation Z Begins. 2019. [Online]. PewResearch.org: Pew Re¬search Center. Available: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-be¬gins/ [Accessed 07.09.2023].
 4. Halvarsson Lundkvist, A. a M. Gustavsson: Conditions for employee learning and innovation – interweaving competence development activities provided by a workplace development programme with everyday work activities in smes. Vocations and Learning, 2020, 11(1), 45–63. https://doi.org/10.1007/s12186-017-9179-6
 5. Chicca, J. a T. Shellenbarger: Generation Z. Journal for Nurses in Professional Development, 2018, 34(5), 250–256. https://doi.org/10.1097/nnd.0000000000000478
 6. Chrastina, J: Případová studie – metoda kvalitativní výzkumné strategie a designování výzkumu: Case study – a method of qualitative research strategy and research design. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. ISBN 978-80-244-5373-6.
 7. Liguori, E. a C. Winkler: From offline to online: Challenges and opportunities for entrepreneurship education following the COVID-19 pandemic. Entrepreneurship Education and Pedagogy, 2020, 3(4), 346–351. https://doi.org/10.1177/2515127420916738
 8. Muehlschlegel, P.A., E.A.J. Parkinson, R.Y.L. Chan, M.A. Arden a C.J. Armitage: Learning from previous lockdown measures and minimising harmful biopsychosocial consequences as they end: A systematic review. Journal of Global Health, 2021, 11. https://doi.org/10.7189/jogh.11.05008
 9. Parnell, D., P. Widdop, A. Bond a R. Wilson: Covid-19, networks and Sport. Managing Sport and Leisure, 2020, 27(1-2), 78–84. https://doi.org/10.1080/23750472.2020.1750100
 10. Ratten, V. a P. Jones: Covid-19 and entrepreneurship education: Implications for advancing research and practice. The International Journal of Management Education, 2021, 19(1), 100432. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2020.100432
 11. Robertson, A: Preparing for generation Z: How can technology enhanced learning be firmly embedded in our students’ learning experience? A case study from Abertay University. INTED2019 Proceedings, 2019. https://doi.org/10.21125/inted.2019.1417
 12. Roseberry-McKibbin, C., R. Pieretti, K. Haberstock a J. Estrada: Effective pedagogical strategies for Millennial University students in Communication Sciences and disorders. Communication Disorders Quarterly, 2015, 37(3), 180–183. https://doi.org/10.1177/1525740115619866
 13. Shatto, B. a K. Erwin, K.: Moving on from millennials: Preparing for generation Z. The Journal of Continuing Education in Nursing, 2016, 47(6), 253–254. https://doi.org/10.3928/00220124-20160518-05
 14. Zavodná, L.S.: Je generace sněhových vloček citlivější? Výzkum nové generace studentů. Výuka generace sněhových vloček: nové metody a výzvy: sborník příspěvků z kulatého stolu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica, 2022. ISBN 978-80-245-2452-8.
 15. Závodný Pospíšil, J.: Kontakt se sněhovými vločkami v online prostředí: Subjektivně vnímané důsledky studia během pandemie. Výuka generace sněhových vloček: nové metody a výzvy: sborník příspěvků z kulatého stolu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica, 2022. ISBN 978-80-245-2452-8.
 16. Swanzen, R.: Facing the generation chasm: The parenting and teaching of generations Y and Z. International Journal of Child, Youth and Family Studies, 2018, 9(2), 125. https://doi.org/10.18357/ijcyfs92201818216
Inovácie v univerzitnom vzdelávaní
Medzinárodné vedecké kolokvium
18. október 2023

AKTUÁLNE TRENDY NA TRHU PRÁCE V KONTEXTE UNIVERZITNÉHO VZDELÁVANIA V SR

Ing. Július Golej, PhD.

APLIKÁCIA INOVATÍVNYCH PRÍSTUPOV VO VZDELÁVANÍ NA UNIVERZITNEJ ÚROVNI

Ing. Júlia Grejtáková
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

PODPORA UPLATNENIA ABSOLVENTOV TECHNICKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL NA TRHU PRÁCE

Doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Ing. Miriam Takáčová

PRESPEKTÍVY A VÝZVY PRE VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE: INTEGRÁCIA EKONÓMIE A MANAŽMENTU NA TECHNICKEJ VYSOKEJ ŠKOLE

Ing. Ivan Katrenčík, PhD., MBA
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.

ZVYŠOVÁNÍ AKTIVITY VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ VE VÝUCE POMOCÍ INOVATIVNÍCH NÁSTROJŮ

Ing. Iva Klementová, Ph.D.
doc. PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc.

AI A JEJ MIESTO VO VZDELÁVANÍ

prof. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
Ing. Roman Brauner, Ph.D., MBA, LL.M
Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D., MBA

MODEL INOVATÍVNEHO VZDELÁVANIA V OBLASTI MANAŽÉRSTVA NA TECHNICKÝCH UNIVERZITÁCH

doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.

IMPLEMENTACE KONCEPTU REGENERATIVNÍHO ROZVOJE DO VÝUKY EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH PŘEDMĚTŮ

Ing. Jan Vávra, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Branská, Ph.D.