IMPLEMENTACE KONCEPTU REGENERATIVNÍHO ROZVOJE DO VÝUKY EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH PŘEDMĚTŮ
Ing. Jan Vávra, Ph.D.
Univerzita Pardubice
Studentská 95, Pardubice, 53210, Česká republika
doc. Ing. Lenka Branská, Ph.D.
Univerzita Pardubice
Studentská 95, Pardubice, 53210, Česká republika

Abstrakt
Problematika udržitelného rozvoje rezonuje napříč společností již několik desítek let. Průmyslová praxe je v současnosti významně ovlivněna nejen transformací průmyslu a tvrdým konkurenčním prostředím, ale i klimatickými změnami a opatřeními, které jsou v této souvislosti přijímány – zejména přijetím dohody Green Deal. V průmyslových podnicích se stále více prosazuje požadavek dekarbonizace, management ESG aktivit a související zájem o environmentální a sociální dimenzi podnikání. Téma udržitelnosti podnikání se rovněž vyvíjí a udržitelný rozvoj je mnohdy považován za nedostatečný. Zásady konceptu regenerativního rozvoje posunují dosah udržitelnosti na vyšší úroveň a cílem již není pouhé udržení současného stavu, ale posun ke stavu lepšímu. Tento příspěvek shrnuje obecné výstupy implementace konceptu a zásad regenerativního rozvoje do výuky ekonomicko-manažerských předmětů na fakultě chemicko-technologické na Univerzitě Pardubice.

Strany: 76 – 81

Literatúra

 1. Arnold, D. R., Wade, P. J.: “A Definition of Systems Thinking: A Systems Approach,” Procedia Computer Science 44, 669–678, 2015, ISSN 1877-0509 (Online)
 2. Camrass, K.: Regenerative futures. Foresight, 22(4), 401–415, 2020, ISSN 1463-6689. https://doi.org/10.1108/FS-08-2019-0079
 3. Clegg, P.: A Practitioner’s View of the ‘Regenerative Paradigm’. Building Research & Information, 40(3), 365–368, 2012, ISSN 0961-3218. https://doi.org/10.1080/09613218.2012.663557
 4. Cole, R. J.: Regenerative Design and Development: Current Theory and Practice. Building Research & Information, 40(1), 1–6., 2012a, ISSN 0961-3218. https://doi.org/10.1080/09613218.2012.617516
 5. Cole, R. J.: Transitioning from Green to Regenerative Design. Building Research & Information, 40(1), 39–53. 2012b, ISSN 0961-3218 https://doi.org/10.1080/09613218.2011.610608
 6. Gibbons, L. V.: Regenerative – The New Sustainable? Sustainability, 12(13), art. no. 5483, 2020, ISSN 2071-1050, https://doi.org/10.3390/su12135483
 7. Gibbons, L. V.; Cloutier, S. A.; Coseo, P. J.; Barakat, A.: Regenerative Development as an Integrative Paradigm and Methodology for Landscape Sustainability. Sustainability, 10(6), art. no. 1910, 2018, ISSN 071-1050, https://doi.org/10.3390/su10061910
 8. Hoxie, C.; Berkebile, R.; Todd, J. A.: Stimulating Regenerative Development through Community Dialogue. Building Research & Information, 40(1), 65–80, 2012, ISSN 0961-3218, https://doi.org/10.1080/09613218.2011.628546
 9. Müller, E.: Regenerative Development in Higher Education: Costa Rica’s Perspective. Higher Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution, 121–144, 2018, ISBN 978-981-13-0193-3, https://doi.org/10.1007/978-981-13-0194-0_6
 10. Reed, B.: Shifting from ‘Sustainability’ to Regeneration. Building Research & Information, 35(6), 674–680, 2007, ISSN 0961-3218, https://doi.org/10.1080/09613210701475753
 11. Wilkerson, E. A., Dake, A. (Eds.).: Workforce development: A regenerative perspective. Regenerative Urban Development, Climate Change and the Common Good, 226–239, 2019, ISBN 0367784440, https://doi.org/10.4324/9781315150505-12
Inovácie v univerzitnom vzdelávaní
Medzinárodné vedecké kolokvium
18. október 2023

AKTUÁLNE TRENDY NA TRHU PRÁCE V KONTEXTE UNIVERZITNÉHO VZDELÁVANIA V SR

Ing. Július Golej, PhD.

APLIKÁCIA INOVATÍVNYCH PRÍSTUPOV VO VZDELÁVANÍ NA UNIVERZITNEJ ÚROVNI

Ing. Júlia Grejtáková
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

PODPORA UPLATNENIA ABSOLVENTOV TECHNICKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL NA TRHU PRÁCE

Doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Ing. Miriam Takáčová

PRESPEKTÍVY A VÝZVY PRE VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE: INTEGRÁCIA EKONÓMIE A MANAŽMENTU NA TECHNICKEJ VYSOKEJ ŠKOLE

Ing. Ivan Katrenčík, PhD., MBA
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.

ZVYŠOVÁNÍ AKTIVITY VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ VE VÝUCE POMOCÍ INOVATIVNÍCH NÁSTROJŮ

Ing. Iva Klementová, Ph.D.
doc. PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc.

AI A JEJ MIESTO VO VZDELÁVANÍ

prof. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
Ing. Roman Brauner, Ph.D., MBA, LL.M
Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D., MBA

MODEL INOVATÍVNEHO VZDELÁVANIA V OBLASTI MANAŽÉRSTVA NA TECHNICKÝCH UNIVERZITÁCH

doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.

IMPLEMENTACE KONCEPTU REGENERATIVNÍHO ROZVOJE DO VÝUKY EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH PŘEDMĚTŮ

Ing. Jan Vávra, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Branská, Ph.D.